antystaffowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ten wiersz to już nie tylko ironiczna notatka, to wiersz antystaffowski. Przypomnijmy, jakiej aparatury obrazów i metafor trzeba było Staffowi, gdy wyprawiał się w na wpół baudelairowskie, na wpół rimbaudowskie podróże, gdy ogłaszał swoją wolę i decyzję na przykład w słynnym Kowalu. A teraz, u kresu dni, w wierszu Alea iacta est:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jastrun, Mieczysław 1960. Między słowem a milczeniem, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.