antyteoria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Utożsamienie prawdy z dobrem, które traktujemy jako istotę pragmatycznej teorii prawdy, podważa zasadnicze wyobrażenia związane z pojęciem prawdy i prowadzi do jego całkowitego zniszczenia. Prawda będąca zazwyczaj wartością poznawczą zostaje przekształcona w wartość praktyczną, w wartość realizującą się w sferze działania. Pragmatyczną koncepcję prawdy można by nazwać antyteorią prawdy, czyli wśkazaniem, w jaki sposób pojęcie prawdy można wyeliminować i zastąpić kategorią użyteczności. Pragmatyzm umieszcza się zawsze wśród szeregu innych teorii prawdy jako jeszcze jedno odmienne rozwiązanie pytania o naturę i kryteria prawdziwości. Jest to uzasadnione tylko w tym sensie, że istot...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.