apanażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wia się zaś możność opłacania pracy pieniędzmi. Staje się rzeczą wygodniejszą odgraniczyć raz na zawsze ziemię chłopską od obszarniczej (zwłaszcza jeżeli odciąć przy tym część nadziałów i otrzymać „sprawiedliwy“ wykup) tudzież korzystać z pracy tych samych chłopów znajdujących się już w gorszych warunkach materialnych oraz zmuszonych do konkurowania i z byłymi chłopami dworskimi, i z „obdarowanymi“ l07, i z lepiej zaopatrzonymi byłymi chłopami państwowymi, ehłopami z byłych ziem apanażowych itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Reksza, A., Strzelecki, M. 1947. Wielka gra, wyd. 2, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.