apellativum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) języki skandynawskie i algonkin. Istnieją tam kategorie rzeczowników ożywionych i nieożywionych: tu również nie brak wypadków kwalifikowania czysto arbitralnego, choć w zasadzie większość nazw istot żyjących ma rodzaj żywotny (ożywiony), a pozostałe — nieżywotny (nieożywiony). Języki fidżi i tagalog mają odmienny system dwurodzajowy (por. wyż. § 27.1) — nazwy wyróżnianych tam rodzajów to nomina propria i apellativa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.