apercepcyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tym itd. Fakt, że we wszystkich zastosowaniach wyrazu stanowisko możemy w jego treści znaczeniowej wykryć pewien wspólny element pojęciowy, jest świadectwem tego, że sterująca wrażeniami funkcja mózgu jest taka sama, konkretne różnice w znaczeniach tłumaczą się skojarzeniami utrwalającymi się rozmaicie w zależności od środowisk. Każdorazowe użycie wyrazu stanowisko jest wypadkową działania uruchamiających stereotyp wyrazowy bodźców sytuacyjnych i apercepcyjnie determinowanych skojarzeń odruchu warunkowego. Elementy drugiego i pierwszego systemu sygnałów przeplatają się ze sobą tak ściśle, że stanowią w psychice mówiących jeden nierozdzielny kompleks; to przeplatanie się stanowi istotę funkcjonowania mechanizmów mowy, polegającego na nieustannym oscylowaniu elementów percepeyjnych i pojęciowych, na procesach synestezji i synkretyzmu (omówionych w poprzednich rozdziałach)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1970. Elementy leksykologii i semiotyki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.