aplanatyczno-achromatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znacznie lepsze od tych lup są lupy Steinheila. Składają się one z jednej soczewki dwuwypukłej oraz dwóch identycznych menisków ujemnych. Meniski wykonane są z flintu i otaczają z obu stron soczewkę dodatnią wykonaną z kronu. Lupy Steinheila mają dobrze skorygowaną aberację chromatyczną, sferyczną oraz dystorsję (układ jest symetryczny). Ich powiększenie wynosi od 6 x do 20 X. Lupy aplanatyczno-achromatyczne o powiększeniach do 25 x składają się z czterech, a nawet z sześciu soczewek. Dla powiększeń od 25 x do 30 X (niekiedy do 40 X ) wykonuje się wyłącznie lupy anastygmatyczne, składające się zazwyczaj z czterech i większej ilości soczewek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.