apokryficzno-gnostyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w literaturze patrystycznej i apokryficzno-gnostycznej128 (np. Acta Johannis z drugiej połowy II w.129) pozwalają wnosić z coraz większą pewnością, iż początki ikony nie są zbyt odległe od początków samego chrystianizmu. Dowodzi tego w pełni pierwszy okres ostrych polemik130 prowadzących do znanego powszechnie ikonoklazmu (71 1 —843)131, którego konsekwencją pozostaje zniszczenie większości dotychczas powstałych ikon132. Na szczęście jednak intensywna obrazoburcza działalność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sulowski, Jan (red.) 1973. Studia z historii semiotyki. II, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.