arbitrażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ciągu ostatnich siedmiu lat Biuro 1 2) zbierało dane statystyczne, dotyczące strajków i lokautów, z różnych źródeł, jak: pisma codzienne, wydawnictwa robotnicze, sprawozdania stanowych Wydziałów Rozjemczych i Arbitrażowych, publikując je następnie w Miesięcznym Przeglądzie Pracy. Ponieważ w okresie tym nie prowadzono specjalnych badań na miejscu, a Biuro nie było uprawnione do żądania przedstawiania sobie dokładnych sprawozdań, dotyczących strajków, przeto dane te, nawet w opinji samego Biura, nie są tak wiarogodne, jak materjały za okres poprzedni (1881 — 1905), tak pod względem zakresu, jak i dokładności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marnotrawstwo 1926. Marnotrawstwo w przemyśle, Warszawa : Komitet Wykonawczy Zrzeszeń Naukowej Organizacji w Polsce
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.