archaiczno-prymitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Symbolem tego zwrotu miały się stać trzy nazwiska: Paul Gaug u i n, Paul Cezanne i Vincent van Gogh. Ale obok haseł i prawd, przez nich objawionych, był wśród starszego pokolenia artystów mistrz, którego sztuka oddawna była przeciwwagą naturalizmu. Mistrzem tym był Puvis de Chavannes. Jego klasyczno-akademicki pod względem formy idealizm, zetknięty z realizmem epoki impresjonistycznej oraz archaiczno-prymitywna stylizacja, pokrewna — jak to w świetnej paraleli jego z Giottem podniósł Maurice Denis — sztuce średniowiecznej, wywołały zachwyt w podobnie nastrojonym entuzjaście gotyku, jakim był Wyspiański. W liście (do Maszkowskiego z 17. VII...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonista - Polonista (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.