architeoria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stąd liturgami. Rozwinięte szczególnie w Atenach, obejmowały tam obywateli 2 pierwszych grup majątkowych (-> Solon); w Atenach istniały 1. zwyczajne i nadzwyczajne. Najważniejsze ze zwyczajnych: architeoria — obowiązek pokrycia kosztów wysłania poselstwa na uroczystości rei. do innych miast gr. (np. do Delf); choregia — obowiązek zebrania, wyposażenia i przygotowania chóru, mającego wystąpić na —*■ igrzyskach teatralnych lub muz. (choreg — dzielił sławę z poetą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.