arcyoportunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wistości nie zrywało jednak z «oboroncami» burżuazyjnymi. Dlatego też Lenin obstawał przy natychmiastowym wystąpieniu z tego zjednoczenia i zorganizowaniu nowej, Komunistycznej Międzynarodówki. Zinowjew postawił wniosek, by pozostać z zimmerwaldczykami. Lenin stanowczo potępił to wystąpienie Zinowjewa, nazywając jego taktykę «arcyoportunistyczną i szkodliwą»...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Historia 1949. Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.