arcywnikliwy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w krajach parlamentaryzmu!! Ale o wszystkich poszczególnych, specyficznych odmianach oportunizmu, o tych odcieniach, które przybrał oportunizm u nas w Rosji i o których mowa w mojej książce — o tym nie znajdujemy w jej artykule ani słowa. Wniosek ze wszystkich tych arcywnikliwych rozważań jest następujący: „Statut partii nie powinien być sam w sobie (?? zrozum, kto może) jakimś orężem odpierania oportunizmu, lecz tylko potężnym zewnętrznym środkiem do realizowania kierowniczego wpływu faktycznie istniejącej rewolucyjno-proletariackiej większości partii“. Zupełnie słusznie. Ale jak powstała...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.