argonautyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nagroda z funduszu F. Kochmana 235— 236, 419 1907 — w Warszawie 251; w Nauheim 251; członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 353; kierownictwo literackie Kuriera Litewskiego 303 1908 — we Florianowie 24, 100, 267, 286; w Rakowie 353—354; w Mińsku 354 1909 — we Florianowie 89—90, 348; w Warszawie 238, 420; w Wilnie 90, 349 aforyzm 110 Anglicy 61—62 antyk 150, 284 antysemityzm 77, 80, 115, 139, 158, 200 zob. również 340, 370—371 argonautyka zob. „emigracja zdolności“ artystyczna wizja 82, 119 artystyczny instynkt 113 artyzm 64, 78, 85, 114, 157 ateizm 96, 141 autobiografia 61, 75, 88, 106, 11—112, 115, 124, 133—138, 156, 170, 175 autocharakterystyka 13—14, 16—17, 20— 21, 30, 36, 49, 53, 56—57, 61, 65, 69— 70, 73, 75—76, 78, 83—84, 86, 88, 92, 94—96, 98, 108, 111—115, 120, 125, 129, 134, 136, 138, 141, 150, 165—166, 169, 172—173, 175, 178, 181, 189, 196—198,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1958. Listy zebrane. T. 4, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.