argotyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) We wszystkich powieściach Maksimowa stykamy się z typowym dla młodej prozy pokazywaniem „życia bez osłonek”, brutalnie, prawie faktograficznie, co podkreśla potoczny język pełen skrótów myślowych, profesjonalizmów, argotyzmów. Ten język z właściwą dla swojego warsztatu translatorskiego dbałością przekazuje w tłumaczeniu Jerzy Litwiniuk...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.