arteria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zów, rozlegają się zwykłe paryskie krzyki uliczne (bo tu każdy drze się na całe gardło, jeżeli ma coś do sprzedania), a że dnem tego ruchliwego i hałaśliwego potoku, który przepływa jakby środkiem parowu z kilkupiętrowych kamienic, jest pryncypalny bulwar Św. Michała, będący jedną z najżywotniejszych arteryj na lewym brzegu, więc ruch i gwar uliczny, choć nie o każdej porze jest równie gorączkowy, nie cichnie tu nawet w nocy, zwłaszcza, że studenci i malarze, których w Quartier Latin mieszka kilkadziesiąt tysięcy, nie kładą się spać razem z kurami, lecz uprawiając wesołe życie nocne, lubią nad ranem, już przy rozwidnionem niebie, przysłuchiwać się pianiu pierwszego kura, witającego wschód słońca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.