artykulacyjno-akustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Artykulacyjno-akustyczna samodzielność samogłosek jest większa niż ta sama cecha spółgłosek (co zostało nawet uwidocznione w polskiej nazwie: samogłoska). Można jednak odróżnić wśród samogłosek polskich takie, które są wymawiane w rozmaitych połączeniach fonetycznych, od takich, których wymawianie zależy od sąsiedztwa fonetycznego. Te ostat...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1963. Podstawy gramatyki polskiej. Cz. 1, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.