arystotelesowsko-awerroistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — równolegle — niektóre kierunki estetyki humanistycznej i renesansowej, nawiązujące w tym względzie zarówno do tradycji platońskiej, jak i arystotelesowsko-awerroistycznej255. W XVII wieku pogląd taki stał się wykładnikiem skrajnej postawy, znamiennej dla moralistycznego odgałęzienia estetyki barokowej, związanej organicznie z kontrreformacyjnym nurtem kultury256. Takie zapewne były inspiracje moralistycznego stanowiska zajętego przez W. Tylkowskiego już nawet w tytule zbioru Stół mądrości (1663)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Michałowska, Teresa 1970. Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.