astrodynamika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 12 razy: aerobus, anid, arbolit, artpodgotowka, azoproit, dornit, dorsil, pelamida, pimy, smuszka, tołcza,ucha, wańka-wstańka; 11 razy: bars, baźenowka, kabarga, keta, szubat, tarańka, torbasy, żalejka; 9 	razy: astrodynamika, bajanista, balistyk,basma, bażenit, chanatłas chibinit, chloryn, chna, czaroit, dodekan, karakut, konr sorg, lachtak, lenok, metram, metrotram, suślik, talik; 7 razy: ajwa, archara, argal, bachcza, chatys, dismit, jorsz,kalgam, kamazięta, lorinit, minerałka, mormyszka, murmant, sarłyk, selenga, warieżki, wiertolot; 6 	razy: bogulnik, czawycza, dikusza, gagarinit, grenadina, kalcjotantit, kaprylon, limonnik, łunodrora, poliwik,rakusznik, sieńga, synchrocyklotron, tuszkańczyk, unty, uzbelon, wierchuszka; 5 razy: agar, amofos, anabazin, baratowit, budara, dojra,enant,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bielecka-Latkowska, Janina 1987. Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy po­wo­jennej (1945-1985), Kielce : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.