asyryjsko-chaldejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szkolne, OSN, s. 224/5. — Pięć ze szkiców wspomnianych ukazało się w czasopiśmie „Architekt” w 1925 r. (nr 3, s. 28) pt. Architektura oparta na wzorach babilońsko-asyryjskich. Artysta mówił nadto o swych projektach budowli asyryjsko-kubistycznych w dwóch odczytach: „Architektura chaldejsko-asyryjska i jej ujęcie współczesne” (Politechnika, 7 marca 1925 r.) i „Architektura asyryjsko-chaldejska a prądy współczesne” (Polski Klub Artystyczny, 20 marca 1925 r.; odczyt ten połączono z wystawą projektów Noakowskiego z lata 1924 r.; G. nr 203 i 207)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wallis, Mieczysław 1971. Lata nauki i mistrzostwa Stanisława Noakowskiego, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.