atebryna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uszkodzenia skóry pod wpływem środków chemicznych powstają w wyniku zewnętrznego ich stosowania lub podawania do wewnątrz. Z tych ostatnich na plan pierwszy wysuwają się pokarmy (poziomki, truskawki, raki, ryby) oraz leki podawane do wewnątrz (antypiryna, aspiryna, atebryna, barbituraty, bizmut, brom, chinina, efedryna, jod, nowokaina, penicylina, piramidon, rtęć, streptomycyna, tal, złoto i wiele innych). Powstające wykwity mogą mieć różnorodny charakter...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudowska, Irena 1957. Kosmetyka lekarska, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.