atrium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. 	Presbiłerium. Tak symbolicznie jak i architektonicznie, kościół dzieli się na trzy części. Już w świątyni Salomona były te podziały. Oznaczają one trzy stopnie żywota chrześciańskiego. Atrium czyli kruchta lub przysionek wyobraża oczyszczenie, nawa oświecenie, presbiterium uświęcenie. Jeśli nawa wystawiała pochód chrześcianina wśród walki, vitam activam in qua populus in dilectione proximi laborat, to samo przybytek czyli tak zwane sancta sanctorum oznacza zwycięztwo, pokój, dosko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.