audioakustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) woju społeczeństwa. Proces ten determinują w radiu poza wspólnymi czynnikami dwa specyficzne: jednokanałowy (audioakustyczny) wyznacznik komunikowania i płynność toku informacyjnego w czasie (tj. efemeryczność, bezpowrotność)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.