audiologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych przypuszcza się, że w Polsce żyje ok. 300 tys. ludzi z upośledzonym słuchem, dlatego o g. można mówić jako o zagadnieniu społecznym. Zwalczaniem g. zajmują się ośrodki audiologiczne przy klinikach otolaryngologicznych, wyposażone w sprzęt do badania słuchu (—»• audiometria). Zapobieganie g. polega na: przeprowadzaniu wstępnych i okresowych badań osób pracujących w warunkach szkodliwych dla narządu słuchu; budowaniu w zakładach przem. urządzeń dźwiękochłon...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.