augmentatiwum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) walent całej grupy osób. Pokrewna tym przykładom jest kategoria augmentatiwów (synal, domisko, buciary), której wykładniki konotują, że nadawca ocenia zjawisko oznaczane przez wyraz, a będące centrum układu na płaszczyźnie symbolicznej, jako wielkie i grube. Przeciwieństwem augmentatiwów są deminutiva (synuś, słoneczko, bieluśki), które konotują ocenę zjawiska jako małego. Z tymi ocenami związane są pewne stany uczuciowe, ujemne przy augmentatiwach, a dodatnie przy deminutiwach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz 1969. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.