aukcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. 	Bardziej zawiłą, nic zawsze dającą się odczytać drogę, <xlbył trzeci, z kolei tu omawianych wypadków, obraz. W katalogu aukcyjnym kolekcji Sapieżyńskiej. odbytej w Paryżu w 1904 r. figurował portret kobiecy oznaczony nie byle jakim imieniem, bo samego Sebastiana del...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.