auspicje

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) część naszych oddziałów, na linję główną. Jenerał Janin wtedy odwołał sie^do honoru Polaków, nie pozwalającego opuszczać te linje, gdy ich Rosjanie nie mieli czem obsadzić. Ten sam jenerał jednak potem, gdy ewakuacja rozpoczęła się pod zlowróżbnemi auspicjami, udzielił nagany naszemu Dowódcy za opóźnienie opuszczenia linji sławgorodzkiej »o 40 dni«. Ten sam wreszcie jenerał Janin, gdy wojska polskie przez krwawą walkę na stacji Tajga (koło Tomska) wstrzymały bolszewików, ale same wiele straciły, na prośbę, by Qzesi na pewien czas objęli straż tylną a nam dali pod swoją ochroną się zreorganizować, odpowiedział kategoryczną odmową, oświadczając, że Polacy muszą pozostać w straży tylnej aż do samego Władywostoku. On też wy-'...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo