austriacko-żydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wydała Rada ustawę o autonomii personalno-narodowościowej — płód myśli austriacko-żydowskiej Rennera (Springera). Z ustawy tej zdążyli skorzystać tylko Polacy w Winnicy organizując Gminę Polską. Prócz tego stworzone zostały ministeria mniejszościowe. Ministrem dla spraw polskich został Mieczysław Mic...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZHist - Zeszyty Historyczne (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.