austriacko-patriotyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Austriacka ekspozytura polityczna Watykanu — Stronnictwo Chrześcijańsko-Społeczne też jest ściśle związane z Habsburgami. Idea chrzęści jańsko-społeczna „łączy swych wyznawców w zjednoczenie wierne cesarzowi i bez zastrzeżeń austriacko-patriotyczne“ 137 — pisał w r. 1917 ich przedstawiciel parlamentarny. A pierwszym politycznym aktem późniejszego przywódcy partii watykańskiej w republice austriackiej, ks. Seipla, była ostatnia próba ratowania habsburskiej monarchii138. Ks. Seipel, ówczesny minister...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.