austriacko-szwajcarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szczególną formą analogii jest tzw. Î k o n t a m i n a c j a, czyli obopólny wpływ dwu form językowych, dających w efekcie trzecią, np. niem. ahnorm + anormal —* abnormal (regionalne austriacko-szwajcarskie), ang. irrespective —*■ regardless —* *irregardless...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szulc, Aleksander 1994. Słownik dydaktyki języków obcych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.