auto-krytyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obojętni). Idzie o dialog Kościoła Katolickiego z innymi wyznaniami, rzecz która w Polsce tylko pozornie jest sprawą marginesową, bo inne wyznania, choć liczebnie o tyle słabsze, stanowią nie tylko odrębne struktury organizacyjne, ale nade wszystko reprezentują zespoły autentycznie żywionych przekonań, przenikających drogą osmozy społecznej, pod ciśnieniem ich siły przekonującej do szeregów nominalnych katolików. Idzie zatem wreszcie — last but not least — o dialog Kościoła ze samym sobą czyli o stałą auto-krytykę jego własnych struktur organizacyjnych i praktyki duszpasterskiej w świetle najwyższych wartości ewangelicznych, w tym także praw człowieka, o których mówił papież...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.