autoewolucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mi“? To jest, że „młoda“ cywilizacja ograniczona jest swą bardzo skąpą wiedzą, natomiast „stara“ — rezultatami kolejnych wyborów (tym, że wybrała do urzeczywistnienia, powiedzmy, taki a taki typ struktury społecznej, taką a taką drogę „autoewolucji“, itp.) Czy nie oznacza to, iż od pewnego punktu rozwojowego, do którego dragi cywilizacji w Kosmosie byłyby względnie zbieżne („faza embrionalna“), rozpoczynałaby się swoista „radiacja“ takich dróg, ponieważ — przy olbrzymiej liczbie alternatyw — rozmaite cywilizacje bynajmniej nie muszą dokonywać, w odnośnych sytuacjach, tożsamych wyborów? National Aca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.