autointerpretator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Różewicz bowiem to — po staremu — moralista, po staremu buchalter, w każdym tomie dokonujący wciąż nowego, wciąż tego samego bilansu. Stąd zresztą i złudzenia autointerpretatora, wyrażające się choćby w ironicznych słowach o „ludziach wierzących w istnienie poezji in abstracto”. 15 Moralista chwyta bowiem „za pióro jak za gałąź drzewa, krzemień, ogień” (KomentarzZłote miasto). Tyle, że pory roku zmieniają się i na niepodobne do siebie gałęzie natrafia się wiosną czy w lecie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kwiatkowski, Jerzy 1964. Klucze do wyobraźni. Szkice o poetach współczesnych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.