autokorelacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) powierzchni. Przeciwieństwem ich są dźwięki z bardziej regularnymi formami fali, noszące nazwę łagodnych; w ich spektrogramach czarne powierzchnie mogą tworzyć poziome lub pionowe kreskowania {striations). Właściwą miarą tego specyficznego zjawiska jest funkcja autokorelacji. Głoski łagodne mają wyższą autokorelację niż odpowiednie tnące, ceteris paribus, to znaczy, jeżeli dźwięki te zostały należycie znormalizowane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman, Halle, Morris 1964. Podstawy języka, [tłum.] L. Zawadowski, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.