autokratycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Temi samemi też „oczyma Zachodu”, oczyma człowieka o wypracowanej mozolnie kulturze woli indywidualnej, patrzy na cały Wschód świata, gdzie kultura wolnej, świadomej celu woli indywidualnej jest jeszcze w uśpieniu, gdzie instynkt rządzi jeszcze samowładnie, a przypadek (chance) o wszystkiem decyduje autokratycznie. Temi samemi oczyma Zachodu patrzy też Conrad na Wschód Europy. I temu to patrzeniu „zachodniemu” mamy do zawdzięczenia jego kapitalne rewelacje o duszy ludzi z wschodniej słowiańszczyzny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.