automatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mysłu i nauki. Udoskonalenie i rozpowszechnienie się fotokomórki i różnych urządzeń pokrewnych pozwoliło na budowanie robotów, wrażliwych na różnego rodzaju sygnały. Rozwój techniki elektronowej postawił przed automatyką zupełnie nowe możliwości — zarówno jeśli chodzi o szybkość działania budowanych urządzeń, jak i ich za- krćś i prostotę organizacji. Zbudowanie elektronowych maszyn matematycznych, które zalicza się do robotów, dało początek nowej technice budowy urządzeń sterujących i pokrewnych. Osiągnięty tu postęp polega...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.