autometasomatoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Albityzacja, czyli przeobrażenie się innych skaleni w albit prawie zupełnie pozbawiony domieszki anortytu, jest niewątpliwie wynikiem metasomatozy alkalicznej (a także autometasomatozy). W wielu granitach, gnejsach, starych kwaśnych lawach (keratofirach) itp. widzimy ortoklaz albo mikroklin wypierany przez albit. Proces dokonuje się stopniowo i rozpoczyna od brzegów kryształów i od ich wewnętrznych spękań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.