autopamflet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wkrótce po tej odpowiedzi istniejącemu rzeczywiście krytykowi ukazał się List do Panny A. C. P., czyli Maszyna powalona (1749), zwrócony do osoby ad hoc zmyślonej i zawierający pod tą postacią żywot i koleje pośmiertne „Pana Maszyny", jak autor nazywa siebie w tym autopamflecie, podnosząc przeciwko „Panu Maszynie" pewne zarzuty, które przeciwko de La Mettriemu wytoczył Haller. Również i to dziełko zostało poważnie potraktowane przez przeciwników Człowieka-maszyny, a jeden z nich przełożył je nawet na język niemiecki, dodając w licznych miejscach do oryginału własne, dość mocne przymiotniki, mające cechować charakter i rodzaj działalności „Pana Maszyny"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudniański, Stefan 1959. Z dziejów filozofii, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.