autopunitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obok prac badających społeczne uwarunkowanie tolerancji istnieje znaczna ilość prac szukających psychicznych jej uwarunkowań. Znane jest odróżnienie ludzi o umyśle otwartym i zamkniętym. Sceptyk i relatywista był zawsze poczytywany za skłonniejszego do tolerancji niż dogmatyk, typ „autopunitywny", szukający zawsze winy w sobie, za typ mniej surowy niż „ekstrapunitywny", szukający błędu przede wszystkim w innych. K. Popper — o czym wspominałam już gdzie indziej ♦— dopatrywał się korelacji między tolerancją a myśleniem racjonalnym, człowiek myślący racjonalnie bowiem jest skłonny do brania pod uwagę argumentów za i przeciw we wszelkiej sprawie, zakładając tym samym, że racja może być po stronie przeciwnika. Wia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ossowska, Maria 1985. Normy moralne. Próba systematyzacji, wyd. 3, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.