autor-pozytywista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nowoczesnej literatury. Dla mnie najważniejsze jest to, że zalążki owe powstały w konsekwencji zmagania sią z przytwierdzeniem prawdy do sensu dzieła. Prawdy rozumianej jako bezwarunkowa zgoda na autorski punkt widzenia. Autor-pozytywista sytuuje sią jako źródło, jako logos...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcicka, Zofia, Urbański, Piotr (red.) 1996. Kłamstwo w literaturze, Kielce : Szumacher
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.