autoreaktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poglądy F. Bacona: „Spośród przyrodzonych własności materii pierwszą i najważniejszą jest ruch — nie tylko jako ruch mechaniczny i matematyczny, ale jeszcze bardziej jako popęd, duch witalny, prężność, jako męka (Qual) materii, że użyjemy wyrażenia Jakuba Böhmego” (K. Marks i F. Engels, Dzieła, t. 2. s. 158). O Descartesie twórcy marksizmu piszą: „Descartes w swej fizyce obdarzył materię siłą autoreaktywną i ruch mechaniczny uznał za jej czynność witalną” (tamże, s. 155)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ojzerman, T. I. 1966. Powstanie filozofii marksistowskiej, tłum. W. Jankowski, M. Kelles-Krauz, L. Smolińska, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.