autosoteriologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przez Objawienie i nie może sam się zbawić. Ale człowiek może — choć w sposób bardzo niedoskonały, zdobywać przekonanie o Bogu poprzez wysiłek swego rozumu. Aby mógł być zbawiony musi współpracować z łaską. Ta współpraca może wykazywać daleko idące analogie wobec autosoteriologicznych wysiłków buddyjskich czy hinduskich. Istnieje więc ludzka warstwa religii — to zresztą przyznaje i Kraemer. Lecz niesłusznie odmawia jej wartości innych jak relatywne. Język tej ludzkiej warstwy to język filozofii,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.