awantażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lub bardziej akustycznie do niego podobnych. Należące do tego kręgu wyrazy będą miały na ogół znaczenia jak najbardziej zróżnicowane, może się jednak zdarzyć, że niektóre z nich będą przypominać nasz wyraz „centralny“ nie tylko akustycznie, lecz również znaczeniowo. Np. krąg otaczający centralny wyraz vanish ‘znikać’ obejmuje m. in. banish ‘wygnać’, nieco znaczeniowo podobne, lecz także vantage ‘korzystny, awantażowy’ i Spanish ‘hiszpański’, które wykazują niewielkie nawiązania semantyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.