awarycja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyraz Narracja Dialog Razem 19. akomodować się ‘przedstawiać się’ 1 1 akwilon - 1 1 atencja 1 - 1 awarycja - 1 1 balista 1 - 1 beneficjum - 1 1 bibosz - 1 1 cyborium 1 - 1 debilitować - 1 1 delineacja - 1 1 diariusz - 1 1 dyskordia - 1 1 ekspens - 1 1 ekspensować - 1 1 eliberować się - 1 1 emulować - 1 1 infestować - 1 1 inkomodować ‘przeszkadzać” inkomodować się ‘trudzić się, - 1 1 przeszkadzać sobie’ - 1 1 instygator 1- 1 insultowany - 1 1 justycja - 1 1 kandor - 1 1 konfesaty 1 - 1 konfesje - 1 1 konsyderacje - 1 1 konwikcja - 1 1 kontentacja ‘zadowolenie’ - 1 1 krescencja - 1 1 modeliusz - 1 1 moderacja - 1 1 multyplikować - 1 1 obserwancja - 1 1 parrycydium - 1 1 peregrynacja - 1 1 predykant - 1 1 129...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubisz, Stanisław (red.) 1998. Słowa w różnych kontekstach, Warszawa : Elipsa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.