awerroistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tomasza z Akwinu. T. zw. awerroizm łaciński, szerzący się gwałtownie w XIII w. w zachodniej Europie, a opierający" się na interpretacji arystotelizmu, dokonanej przez genialnego Araba Awerroesa głosił tezę o nieśmiertelności jednego umysłu całej ludzkości nie zaś poszczególnych dusz ludzkich. Walka z tą awerroistyczną postacią arystotelizmu niewątpliwie walnie się przyczyniła do wypracowania przez Tomasza teorii natury ludzkiej, stanowiącej może najcharakterystyczniejszy przejaw7 naturalizmu tomistycznego. Nie miejsce tu na dokładniejszą analizę tego rozdziału syntezy tomistycznej i dlatego w7 paru tylko rysach postaramy się poznać jej główme założenia. — Już z samej definicji duszy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.