azotobakteryna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szenia plonów. Najszerzej stosowana jest —>■ nitragina — do zakażania roślin motylkowatych symbiotycznymi bakteriami brodawkowymi, wiążącymi azot z powietrza (—»■ Rhizobium). Mniejsze znaczenie mają szczepionki zawierające: 1) niesymbiotyczne bakterie wiążące azot z powietrza (tzw. —*■ azotobakteryna); 2) bakterie nitryfikacyjne stosowane w celu wzmożenia —*■ nitryfikacji w glebie; 3) bakterie rozkładające organiczne związki fosforu (tzw. -> fosforobakteryna) ; 4) mieszane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.