azowsko-doński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) słów — z „drobnej żydowskiej burżuazji” 30. Urodzony na pograniczu klas, w „balansującym pomiędzy biedą a dostatkiem” domu31, w drapieżnej i bezlitosnej Łodzi, mieście kontrastów, gdzie walka o byt była ostrzejsza, a pokusy kariery większe niż gdzie indziej 32, w mieście, gdzie z nędzą Bałut sąsiadowały wille Folblutów, których fortuny sumował przez całe życie ojciec poety, prokurent Banku Azowsko-Dońskiego 33 — cóż dziwnego, że ma w sobie — także w sensie klasowym — dwie sprzeczne osoby, z których jedna robi karierę, gdy druga — się jej wstydzi?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sandauer, Artur 1973. Poeci trzech pokoleń, wyd. czwarte rozszerz., Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.