azurofilny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Limfocytoza zakaźna wymaga różnicowania z białaczką limfatyczną, w której nie spotyka się eozynofilii; liczba limfocytów wykazujących ziarnistości azurofilne jest znacznie mniejsza. Ponadto limfocyty białaczki limfatycznej wykazują dodatnią reakcję PAS (periodic acid Schiff), czego nie obserwuje się w limfocytozie zakaźnej, w której nie ma również innych głównych objawów białaczki, jak powiększenie śledziony, niedokrwistość i małopłytkowość. Trudności diagnostyczne mogą zaistnieć przy odróżnieniu limfocytozy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.