azylować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W deklaracji została również uwzględniona zasada prawa międzynarodowego, zgodnie z którą państwo ma obowiązek przestrzegania, by osoba azylowana nie prowadziła na jego terytorium działalności przeciwko państwu, które opuściła szukając azylu (art. 4 Deklaracji). Jak wskazuje dyskusja, która toczyła się w trakcie prac nad tą deklaracją za taką działalność osób azylowanych państwa uważają: 1) działalność sprzeczną z celami i zasadami ONZ (także art. 4 De...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczepaniak, Marian (red.) 1974. Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.