azymutalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cewki „bezsiłowe”. Dla uniknięcia niepożądanych skutków działania skrajnie silnych ciśnień pola magnetycznego sięgnięto do piątego sposobu — „bezsiłowego” układu pola magnetycznego. Zamiast nawinięcia cewki azymutalnie należy wykonać je trójwymiarowo, co po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
W laboratoriach 1966. W laboratoriach fizyków, przeł. S. Ignatowicz et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.