azynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Barwniki azynowe, tiazynowe i akrydynowe. Barwniki te zawierają w cząsteczce dwie reszty benzenowe powiązane ze sobą za pośrednictwem dwóch atomów wodoru (barwniki azynowe), atomu azotu i atomu siarki (barwniki tiazynowe) oraz atomu azotu i grupy CH* (barwniki akrydynowe)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.